“Halle in de Tweede Wereldoorlog”

Voorplat Verhandeling Fierens

 

In december rolt er een nieuw boek van de persen: Halle in de Tweede Wereldoorlog, een studie van historicus Bruno Fierens. In tien boeiende hoofdstukken (vooroorlogse politiek, oorlogshandelingen, bezetting, nieuwe machthebbers, dagelijks leven, collaboratie en verzet, economisch leven, bevrijding, repressie en naoorlogse politiek) onderzoekt de auteur minutieus de invloed van de bezetting op het leven in Halle tijdens de Tweede Wereldoorlog en de directe gevolgen daarvan. Nooit eerder werd zo uitvoerig (in ca. 250 pagina’s, met ca. 100 foto’s en illustraties) en veelomvattend, en op basis van zulk grondig bronnenonderzoek, over deze vreselijke periode in de Halse geschiedenis geschreven. Wie wil weten hoe zijn/haar ouders en grootouders die moeilijke oorlogsjaren beleefden, moet deze studie lezen !

Omwille van de grote belangstelling, willen we zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans geven dit interessante boek in huis te halen. Daarom wordt de periode van voorintekening aan verminderd tarief met 14 dagen verlengd: wie op deze publicatie intekent vóór 1 december 2017, kan ze aankopen aan introductieprijs. Daartoe stort u vóór die datum 20 EUR op onze rekening: BE64 0010 9717 2252 (25 EUR als ze moet opgestuurd worden). Vanaf 1 december kan u het boek enkel nog aankopen (zolang de beperkte voorraad strekt) tegen de normale verkoopprijs van 25 EUR (+ 5 EUR verzendingskosten indien nodig). Mis deze kans dus niet ! Bovendien maakt u door vooruit te betalen het drukken van dit omvangrijke boek mogelijk. De bezorging ervan zal plaatsvinden in de tweede helft van december. U ontvangt te gepasten tijde nog een bericht over waar en wanneer u het bestelde boek kan afhalen.

Bestel dit ideale kerstcadeau nu ! De oplage wordt strikt beperkt, dus op is op.


Website geactualiseerd en uitgebreid

Beste bezoeker,

U had het misschien al gemerkt: de voorbije twee maanden werkte de website niet helemaal naar behoren. Ten gevolge van het uitvoeren van een aanbevolen update van onze software is er behoorlijk wat in de soep gedraaid. Functies als registreren, in- en uitloggen, een contactformulier versturen… waren weggevallen of werkten niet of slechts ten dele omdat de plug-ins niet langer compatibel bleken. Omdat de koppelingen naar onze mediabibliotheek of de mediabestanden zelf op onverklaarbare wijze verdwenen waren, kon er evenmin nog iets van onze documentatie gedownload worden. En tot slot bleken de koppelingen naar externe websites verouderd te zijn.

computercrashNa veel zwoegen en zuchten (en occasioneel gevloek) werkt alles nu weer naar behoren. Bovendien hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle informatie te actualiseren en de rubrieken publicaties en documentatie uit te breiden. Er staan meer kaarten en plannen op, de Halse bibliografie van Guy Lernout werd opgeladen, en er is een nieuwe categorie met zeer interessante studies over de stadswording bijgekomen. De sectie met Restauratie-actua is weggevallen omdat de restauratie van de basiliek weldra zijn voltooiing nadert en er twee wetenschappelijke monografieën zullen verschijnen over de architectuur en de restauratie van de Sint-Martinuskerk, waarin alles in nog groter detail besproken wordt. Voor de nieuwsgierige aagjes is er een rubriek interne keuken, waarin jullie nu ook een “wie doet wat ?” kunnen vinden: een overzicht van de verschillende werkgroepen binnen de K.G.O.K.H. en de bestuursleden, de leden van het adviescomité en de externen die daarin actief zijn. Registreren en in- en uitloggen doet u voortaan via het tabblad uiterst rechts in de menubalk.

Kom alleszins nu en dan terug om een kijkje te nemen, want geregeld zullen we nieuwe documentatie opladen die interessant kan zijn voor uw geschiedkundige naspeuringen over Halle en zijn deelgemeenten.


De smalle steden in Brabant – ontstaan en ontwikkeling van de stad Halle

Op zaterdag 1 maart 2014 houdt ons bestuurslid Marcel Franssens een voordracht voor het Centrum voor Brabantse Geschiedenis. Deze voordracht over het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Halle is de zevende in een reeks lezingen over “De smalle steden in Brabant”, georganiseerd door Eigen Schoon en De Brabander, de vereniging die zich, als enige in de provincie Vlaams-Brabant, inlaat met het historische verleden van de gehele provincie.

Brabant telde in de 14de eeuw niet minder dan 37 “steden”. Daaronder waren natuurlijk de vier hoofdsteden – Brussel, Antwerpen, Leuven en ’s-Hertogenbosch – maar ook een aantal plaatsen waarvan sommige, omwille van het kleine aantal inwoners, bezwaarlijk een echte stad konden genoemd worden. Wat al deze plaatsen gemeen hadden, was hun z.g. centrumfunctie, waardoor zij een aantrekkingspool vormden voor de hen omliggende plattelandsgemeenten. Halle was zulk een “smalle” stad.

In zijn voodracht zal Marcel Franssens de volgende aspecten behandelen:

1. Nederzettingspatronen in Pajottenland en Zennevallei: van elementaire nederzettingen tot stad (ref.:  Hallensia 2013/1 “Nederzettingspatronen in P&Z (Elbeek, Breedhout, Essenbeek, Halle)”)

2. Halle van Oud-Brabants domein tot Henegouwse stad: van Oud-Brabants domeincentrum, over grensstad, tot Henegouwse “bonne ville” (ref. : Hallensia 1981/4 “Halle van Oud-Brabant tot Henegouwen”)

3. Bedevaartstad van O.-L.-Vrouw van Halle: Halle bedevaartstad (ref.: Hallensia 2003/3 en KGOKH-streekstudie 2004 “Bouwgeschiedenis van de St.-Martinusbasiliek”)

4. Stadslucht maakt vrij: de stadswording van Halle (ref. : Hallensia 2010/3 “Stadslucht maakt vrij”,  Hallensia 1997/4 “Albrecht van Beieren”, Hallensia 1992 “Halse wapenkunde”)

5. Historisch stadhuis: het historisch stadhuis als icoon van de stad (ref.: Hallensia 17/4, Hallensia 18/1, KGOKH Verhandeling 2012/36)

6. De Stad als economische groeipool: de Henegouwse Blauwe steen en de Brabantse gotiek (ref. Hallensia 2009/4)

7. Blik op Oud Halle: een vergeten prent en een kadasterkaart (ref. : Hallensia 2011/3

Iedereen die onder de indruk was van Marcels laatste bijdrage in Hallensia 2013/1 zal zonder twijfel ook deze voordracht naar waarde weten te schatten.

Deze voordracht gaat door in het Departement Industriële Wetenschappen van de Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel. Ze begint om 10.15 u. en wordt gevolgd door een open discussie. De toegansprijs bedraagt 8 Euro en kan ter plekke betaald worden.


Warm aanbevolen: “De weg naar Van Eyck”

Ik ben onlangs naar de tentoonstelling “De Weg naar Van Eyck” in Rotterdam geweest. Deze is bijzonder de moeite waard voor elke kunstliefhebber en nog meer voor wie belangstelling heeft voor de kunstwerken in de basiliek. De tentoonstelling toont werken van ca. 1360 tot 1460, vnl. schilderijen maar ook vele andere kunstwerken, in totaal negentig stuks groot en klein. Ze is vooral bedoeld om te tonen uit welke kunstomgeving Jan Van Eycks kunst voortgekomen is. En dit is precies de periode en het kunstmilieu waarin onze portaalmadonna’s, het Sacramentshuis en de apostelen zich situeren.

De tentoonstelling toont heel duidelijk hoe de schilderkunst met Van Eyck een sprong voorwaarts maakte, vooral wat betreft het realisme. De beeldhouwkunst had in feite deze sprong al een halve eeuw vroeger gemaakt met namen zoals André Beaunveu en Claus Sluter in de periode 1360-1410. Ze vindt plaats in het Museum Boijmans-Van Beuningen in ruime zalen waar men rustig de vele werken kan bekijken zonder gedrum evenals de twee korte en leerrijke projecties.

Het Museum Boijmans-Van Beuningen ligt op 15 minuten stappen van het Centraal Station van Rotterdam, langs de grote boulevard die van het station naar het stadscentrum leidt. Tickets kunnen on line besteld worden op de website van de NMBS – Internationale verplaatsingen, en uitgeprint worden (de print geldt als treinticket). Het treinticket Brussel-Rotterdam omvat zonder toeslag ook de verplaatsing van Halle naar Brussel. Opgelet: de prijzen van een ticket verschillen enorm al naargelang het type trein (Thalys of IC-IR) en volgens het uur van vertrek. Seniorentickets (retour) in semiflex vanaf €40,40.

In Rotterdam kan je ook een voordelig combinatieticket verkrijgen voor toegang tot museum “inclusief tentoonstelling” en een sober maar lekker middagmaal in het luxueuze Bilderberghotel vlakbij het museum. Prijs € 30 ipv € 50. (museum en tentoonstelling alleen: € 16,50. De vrije toegang – alleen tot de vaste collectie – op woensdag is wegens financiële problemen met onmiddellijke ingang afgeschaft.) Het ticket is te verkrijgen zowel in het Museum als aan de receptie van het hotel. Dit ticket is niet on line te verkrijgen.

Duur van de tentoonstelling: 13.10.2012 t/m 13.02.2013. Open van dinsdag t/m zondag.

Tips voor wie de link met de basiliek wil leggen: in het bijzonder handige gidsboekje voor de tentoonstelling dat in de toegangsprijs is inbegrepen,

  • Staat “Internationale gotiek” voor de gotische kunst (architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst en andere) voor de gotiek van de periode 1350-1410. Typerend hiervoor zijn de Halse portaalmadonna’s en de Drie Koningen);

  • Staat “De Meester van Hakendover” voor de onbekende kunstenaar(s) wiens hoofdwerken het sacramentshuis en de twaalf apostelen van de basiliek zijn. In de beeldhouwkunst gebeurt de sprong voorwaarts dus vroeger, met André Beauneveu (1364) en Claus Sluter.

Marcel Franssens

Zie ook de website van het museum: http://www.boijmans.nl/nl/7/kalender/calendaritem/883/de-weg-naar-van-eyck