Historische wandeling in Breedhout op zondag 22 oktober

Vaak staat de Halse binnenstad met zijn basiliek, zijn stadhuis en zijn historisch centrum centraal. Dat is minder het geval met het landelijke Breedhout. Is Breedhout historisch wel interessant ? Vast en zeker ! De Frankische kolonisatie heeft er duidelijker zijn sporen nagelaten in het relatief weinig aangetaste landschap en bewoningspatroon. In wezen had je er een vrij kleine dorpskern met dries omgeven door de grote hofkernen van Budingen, Wedem, Vlieringen, Scheyssingen en het (gedeeltelijk op Pepingen gelegen) Manebroek. Mogelijk zijn er zelfs sporen van het pre-Romeinse wegennet.

Op onze wandeling verkennen we de dorpskern, het domein van Budingen en Manebroek en de boerderij van Wedem. Zelfs de kerk heeft historisch interessante aanknopingspunten en belangwekkende objecten of elementen en is niet zonder meer een neogotische dorpskerk zoals we er zoveel aantreffen in Pajottenland en Zennevallei. Het is ook eerder uitzonderlijk dat we toegang krijgen tot het privé-domein van de burggraaf de Jonghe d’Ardoye en (gedeeltelijk) tot het domein van Manebroek.

Trek je wandelschoenen aan en kom mee op verkenningstocht. Iedereen is welkom: jij, je gezin, je familie, je vrienden, je buren en kennissen !

Wandeling Breedhout

Vertrekuur: 13.30 u. stipt

Plaats van samenkomst: Heilig-Hartkerk, Lenniksesteenweg, 1500 Halle

Bijdrage in de onkosten: geen

Organisatie: Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring i.s.m. Zenne & Zoniën

Gids: André Vancutsem

Afstand: 6,2 km

Traject: H.-Hartkerk – Lenniksesteenweg – Domein Budingen – Brabantse baan – Wedemstraat (kasteelhoeve Wedem) – Wedemstraat (linkersplitsing) – Steenweg naar Sint-Pieters-Leeuw – Termeeren – landwegen rond het domein Manebroek (knooppunten 321 – 320 – 318 – 317 -74) langs akkers, weiden en het natuurgebied Engelandbos – Smisstraat – Rubenslaan – H.-Hartkerk


Geef een reactie