Halse bibliografie

Hier vindt u bibliografische werkinstrumenten voor uw historisch onderzoek naar de geschiedenis van groot-Halle:

1) Registers en inhoudstafel van 30 jaargangen Hallensia (1979-2008), samengesteld door Guy Lernout:

a) Wegwijs in 30 jaar Hallensia: klik hier om te downloaden

b) Inhoudstafel: klik hier om te downloaden

c) Auteursregister: klik hier om te downloaden

d) Onderwerpenregister: klik hier om te downloaden

 

Er zal getracht worden deze gegevens mettertijd te actualiseren en met andere bibliografische bronnen uit te breiden.

 


Geef een reactie