Facebook

De Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle organiseert voordrachten, wandelingen en tentoonstellingen over de rijke geschiedenis van onze stad, met aandacht voor onroerend, roerend en immaterieel erfgoed.

Deze activiteiten worden aangekondigd via onze Facebookpagina, waar geregeld nieuwtjes verschijnen over het reilen en zeilen van de Kring. We zouden het ten zeerste appreciëren mocht u ons aan uw vrienden toevoegen en ons een “vind ik leuk” geven.


Geef een reactie