Hallensia

Kaft Hallensia

Hallensia is niet alleen de naam van deze website, het is eveneens de titel van het driemaandelijks tijdschrift van de Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring.
Het tijdschrift is intussen al aan zijn 37ste jaargang toe.

De gevarieerde nummers brengen een afwisselend geheel van bijdragen over de diverse onderwerpen uit de Halse geschiedenis.
Elk gevarieerd nummer bevat ook steeds enkele vaste rubrieken:

(H)allerleitjes
bevat diverse kleine bijdragen over tal van historische fait-divers, het één al uitgebreider dan het andere.

(H)allernieuwst
brengt korte nieuwsflashes van laatste nieuwe “facts en figures” over de Halse geschiedenis.

De Hallenaar
Is het forum in Hallensia voor al wie werkt aan projecten, studies of bijdragen in het kader van de geschiedenis van Halle, Lembeek en Buizingen.

Halse Boekweit
Brengt boekbesprekingen van boeken over Halle of waarin de geschiedenis van Halle aan bod komt.

Ontbreekt u een nummer in uw collectie?
Stuur een mailtje naar info@hallensia.be en wij kijken of we nog een exemplaar in voorraad hebben.