Welkom

Welkom op de website van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle.

Vanaf de 15de eeuw, vrij vlug na het begin van de boekdrukkunst, verschenen er boeken met uitleg over Halle en zijn Lieve-Vrouw. Op minder dan 600 jaar, waren dat meer dan 3.000 boeken en/of artikels. De laatste 90 jaar heeft vooral onze Geschied- en Oudheidkundige Kring daartoe bijgedragen. Dat is normaal, aangezien de voornaamste doelstellingen van onze vereniging zijn: “zich inzetten voor het bewaren en verspreiden van kennis over alles wat met de geschiedenis van Halle en zijn samenleving in al zijn aspecten te maken heeft”.

Daartoe heeft onze vereniging 37 jaar geleden een tijdschrift opgestart: Hallensia. De naam is Latijn en betekent: alles wat met Halle te maken heeft. Die naam werd gekozen als eerbetuiging aan een van Halles grootste geschiedschrijvers: wijlen Medard Jules Vanden Weghe, bestuurslid van onze Kring en schepen van de stad. In de loop van de jaren ’30 publiceerde hij jaarlijks een boek over Halle met die titel, Hallensia. Om alle verwarring te vermijden kreeg ons tijdschrift Hallensia, dat vier maal per jaar verschijnt, als ondertitel: Nieuwe reeks.

Hallensia geniet van een nog toenemende belangstelling. Vooral ook door de vaste rubrieken van de laatste jaren, zoals : (H)allerleitjes, (H)allernieuwst, en (H)alse Boekweit. Hierdoor krijgen onze lezers en andere geïnteresseerden de kans om wetenswaardigheden, mededelingen en vragen in verband met Groot-Halle te publiceren. En dat doen ze volop: oude foto’s met vragen naar wie de mensen die er op voorkomen nog kent, een lijst met namen van alle cafés in Halle, de mededeling van de ontdekking van een 18de-eeuwse staande klok gemaakt door een “horlogiemaecker” uit Halle, twee schilderijen van de in Halle erg gewaardeerde Armand Mousiaux zaliger die te koop aangeboden worden… En ga zo maar door. Van zowat overal in België krijgen we berichten, vragen en aanbiedingen, en zelfs vanuit het buitenland.

We hopen u, die dit leest, te kunnen interesseren en van dienst te kunnen zijn. Maar evenzeer hopen we dat u via deze website samen met onze Kring kunt en wilt bijdragen tot het bewaren en verspreiden van kennis over alles wat met het verleden van Groot-Halle te maken kan hebben. Dus, alle weetjes, documenten, foto’s, klank- en beeldmateriaal, eigen en andere herinneringen aan het oude Halle, Lembeek, Buizingen, familiegeschiedenis, oude liedjes en verhalen, enz., enz., zijn welkom. Je kunt het niet zo gek bedenken, als het maar met het verleden van Groot-Halle en de Groot-Hallenaren te maken heeft. En uiteraard krijgen we ook graag vragen in verband hiermee. Als we ze zelf niet kunnen beantwoorden, dan zijn er nog altijd de lezers van Hallensia die kunnen reageren. Want uw vragen en al uw andere mededelingen, weetjes, verhalen, foto’s enz. kunnen, als u akkoord gaat, in ons tijdschrift gepubliceerd worden.

Zo hopen we, met uw medewerking, de kennis over ons eigen verleden, die anders dreigt verloren te gaan, te bewaren voor uw en ons nageslacht. We danken u bij voorbaat voor uw belangstelling en mogelijke medewerking. En als u optimaal met ons wil samenwerken, dan kunt u lid worden van onze Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring. Kijk hiervoor in de rubriek “Lid Worden”

Veel historisch surfplezier!

Raymond Clement
(erevoorzitter en hoofdredacteur van Hallensia)


Geef een reactie