Wie doet wat ?

Sinds de aanstelling van het nieuwe bestuur (mei 2013) werd er druk gesleuteld aan de interne organisatie van de K.G.O.K.H. met het oog op een efficiëntere werking, een verhoogde inzet en een grotere dynamiek. Omdat slagkrachtig vergaderen, beslissen en uitvoeren met (toen) zestien bestuursleden geen evidentie is, werden de algemene bestuursvergaderingen teruggebracht tot vier en werden er tien kleinere werkgroepen opgestart, die op tal van terreinen (administratie, publicaties, digitale media, heemschut, publieksactiviteiten…) aan de slag zijn gegaan. Zij hebben een grote mate van vrijheid gekregen om op hun werkterrein initiatieven te ontplooien. Op die manier zal de Kring, nog meer dan voorheen, gebruik kunnen maken van de kennis en expertise die bij de leden van het bestuur en van het adviescomité aanwezig zijn.

Er zijn werkgroepen die zich continu met één domein van bestuurlijke taken bezighouden, andere die aan bepaalde (permanente of tijdelijke) projecten werken. De functie van elke werkgroep blijkt uit zijn benaming. De werkgroepen die geregeld vergaderen hebben een voorzitter/secretaris. De overige zijn eerder informeel en bestaan uit bestuursleden die vooral op individueel initiatief de belangen van de Kring behartigen of zijn doelstellingen nastreven.

Een overzicht (momentopname) van de verschillende werkgroepen en hun (losvaste) leden (in willekeurige volgorde) kan u hier downloaden.


Geef een reactie