Website geactualiseerd en uitgebreid

Beste bezoeker,

U had het misschien al gemerkt: de voorbije twee maanden werkte de website niet helemaal naar behoren. Ten gevolge van het uitvoeren van een aanbevolen update van onze software is er behoorlijk wat in de soep gedraaid. Functies als registreren, in- en uitloggen, een contactformulier versturen… waren weggevallen of werkten niet of slechts ten dele omdat de plug-ins niet langer compatibel bleken. Omdat de koppelingen naar onze mediabibliotheek of de mediabestanden zelf op onverklaarbare wijze verdwenen waren, kon er evenmin nog iets van onze documentatie gedownload worden. En tot slot bleken de koppelingen naar externe websites verouderd te zijn.

computercrashNa veel zwoegen en zuchten (en occasioneel gevloek) werkt alles nu weer naar behoren. Bovendien hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle informatie te actualiseren en de rubrieken publicaties en documentatie uit te breiden. Er staan meer kaarten en plannen op, de Halse bibliografie van Guy Lernout werd opgeladen, en er is een nieuwe categorie met zeer interessante studies over de stadswording bijgekomen. De sectie met Restauratie-actua is weggevallen omdat de restauratie van de basiliek weldra zijn voltooiing nadert en er twee wetenschappelijke monografieën zullen verschijnen over de architectuur en de restauratie van de Sint-Martinuskerk, waarin alles in nog groter detail besproken wordt. Voor de nieuwsgierige aagjes is er een rubriek interne keuken, waarin jullie nu ook een “wie doet wat ?” kunnen vinden: een overzicht van de verschillende werkgroepen binnen de K.G.O.K.H. en de bestuursleden, de leden van het adviescomité en de externen die daarin actief zijn. Registreren en in- en uitloggen doet u voortaan via het tabblad uiterst rechts in de menubalk.

Kom alleszins nu en dan terug om een kijkje te nemen, want geregeld zullen we nieuwe documentatie opladen die interessant kan zijn voor uw geschiedkundige naspeuringen over Halle en zijn deelgemeenten.


Witte Sint en Zwarte Piet: traditie of racisme?

Op vrijdag 5 december 2014 om 20.00 uur organiseren de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle en het Davidsfonds van Halle organiseren een interessante lezing met een boeiende powerpointpresentatie in de Oude Post, Kardinaal Cardijnstraat z/n, 1500 Halle.

Groetjes van Krampus

Groetjes van Krampus

Op “het avondje van Sinterklaas” neemt Stef Van den Eynde, vergelijkende godsdienstwetenschapper en onstuitbaar spraakwater, ons mee op een fantastische ontdekkingstocht terug in de tijd, op zoek naar de oorsprong van de Sinterklaasgebruiken. Onderweg zien we hoe die gebruiken zich aan de veranderende tijden en gewoonten aanpassen en hoe ze in grote mate verrijkt worden door de vitale volkscultuur.  Blijft de figuur van de Sint doorheen de eeuwen vrij constant, die van zijn begeleider verandert steeds weer van gedaante en hier en daar ontstaan er zelfs mengvormen tussen beiden. Op het einde van deze avontuurlijke reis krijgen we een duidelijk antwoord op de prangende vraag: “Hoe zwart is Piet ?”.

Na de pauze (waarin u alvast de keel kan smeren), gaan we met de spreker in dialoog over de al dan niet racistische verhouding tussen de blanke goedheilige man en zijn zwarte, angst inboezemende en bestraffende knecht en wisselen we van gedachte over rol, uiterlijk en betekenis van (Zwarte) Piet in de 21ste eeuw.

Deze avond wordt warm aanbevolen aan iedereen die geïnteresseerd is in volkscultuur en mentaliteitsgeschiedenis, aan elkeen die zich bekommert om een respectvolle en inclusieve samenleving, aan elke ouder met kinderen die nog in Sinterklaas geloven, aan eenieder die verknocht is aan het Sinterklaasfeest of daarentegen het uiterlijk en de ondergeschikte rol van Zwarte Piet als kwetsend ervaart, en tenslotte aan alle curieuzeneuzen die van straffe verhalen houden en zich nog jong van hart voelen. Inkom:

  • kinderen -18: gratis
  • houders van een kom!pas: 2 Euro
  • leden KGOKH en Davidsfonds: 5 Euro
  • niet-leden: 8 Euro

Niet-leden die zich op deze avond lid maken van de Geschied- en Oudheidkundige Kring mogen gratis naar binnen !


Onze blog als databank voor afbeeldingen en kaarten

Kasteel van Essenbeek ca. 1600Stilaan willen we deze blog ook uitbouwen tot een webstek waar u – als heemkundige of heemkundig geïnteresseerde – bestanden kan terugvinden die u kunnen helpen bij uw historische naspeuringen. Het gaat o.a. om hoogwaardige en gedetailleerde afbeeldingen en kaarten. U kan die terugvinden onder de tab “documentatie”. Onder dat rolmenu vindt u categorieën met bestanden die u rechtstreeks en in hoge resolutie op uw pc kan afladen, maar daarvoor dient u zich wel vooraf als gebruiker van deze blog te registreren. We bijten de spits af met drie interessante documenten.

Het eerste is een getrouwe kopie van de kaart van Buizingen die pastoor Frans Van der Elst tekende op 14 augustus 1772. De pastoor maakte deze kaart “om zijn recht op tienden, een belangrijk deel van zijn inkomsten, te bewijzen tegenover het kapittel van Soignies. Ze gaf niet de situatie van 1772 weer, maar vermeldde alle mogelijke gegevens uit de 15de en de 16de eeuw in verband met de oude en nieuwe pastorale tienden en novalen.” Ze vormt een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van Buizingen, maar moet kritisch benaderd worden gezien haar doel. Meer info vindt u in dit artikel: “De kaart van Buizingen getekend door Pastoor Frans van der Elst in 1772” door Guy Lernout. – In: Hallensia, jg. 36 (2014), nr. 1 (januari-maart), pp. 20-24

Het tweede document is een tot hiertoe ongepubliceerde kaart van Halle en omstreken uit 1861. Ze geeft de bezittingen in Halle weer van Prosper Louis, hertog van Arenberg, en werd opgesteld bij zijn overlijden in 1861 met het oog op de verdeling van zijn erfenis. Bron: Arenbergarchief te Edingen, afdeling erfenissen nr. 87 (doos 33/30).

Het derde document is een afbeelding van het kasteel van Essenbeek uit de Albums de Croÿ (zie afbeelding). Het (verdwenen) kasteel van Essenbeek was een waterburcht waarvan de oudste kern tot de 13de-14de eeuw teruggaat. Op het einde van de 16de eeuw bestond het kasteel uit een toren met gotisch portaal, een ophaalbrug over de omringende vijvergracht, een prinsenkamer en twee salons met slaapkamer op de verdiepingen. Daarnaast zien we een vrijstaande herenhoeve met een torentje. (Bemerk de latrine boven de vijver !) Dit schilderij werd vervaardigd door Adrien de Montigny, hofschilder van hertog Charles III de Croÿ (1570-1610). Het origineel bevindt zich in het Bildarchiv van de Oostenrijkse Nationalbibliothek. Meer info vindt u in dit artikel: “Essenbeek” door Johan Vanvolsem. – In: Hallensia, jaargang 35 (2013), nr. 4 (oktober-december), pp. 4-14.


Lembeek tijdens de “Groote Oorlog”

Lembeekse soldaten in het interneringskamp van Zeist in 1914

Lembeekse soldaten in het interneringskamp van Zeist in 1914

In het kader van de Nacht van de geschiedenis (georganiseerd door Davidsfonds Halle) houdt Dirk Vandenplas – Lembeeks bekendste historicus en bestuurslid van de K.G.O.K.H – een lezing met powerpointpresentatie over het reilen en zeilen in Lembeek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wie Dirk Vandenplas kent, weet dat deze voordracht de rijkdom zal hebben van een goed gemaakte documentaire.

Deze unieke presentatie gaat door in De Kring, Stevens-de Waelplein (achter de kerk), te Lembeek op dinsdag 25 maart 2014 om 20 uur. Leden Davidsfonds en K.G.O.K.H. betalen 5 Euro, niet-leden betalen 7 Euro.


Den Dodendraad – een boeiende spreekbeurt over Wereldoorlog I

De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens Wereldoorlog I

Dodendraad

Aan de Belgisch-Nederlandse grens was het van bij het begin van de Eerste Wereldoorlog bijzonder druk – veel te druk naar de zin van de bezetter.  Over de ganse lengte van de grens werden de Duitse grensbewakers vaak te grazen genomen door smokkelaars, spionnen, grensgangers, brievendragers, oorlogsvrijwilligers en andere verzetslui.  Dan maar de grote middelen inzetten, dacht de Duitse staf.

Van Knokke tot aan het Drielandenpunt werd de grens met Nederland afgesloten door een onder elektrische stroom staande versperring die, daarenboven, ook nog streng bewaakt werd door niets ontziende schildwachten die meestal niet aarzelden om te schieten op wie het waagde te dicht bij de versperring te komen.

Allerlei motieven – vaderlandsliefde, maar soms ook geldgewin – leidden er evenwel toe dat tal van landgenoten een buitengewone creativiteit aan de dag legden, meer nog, dat zij getuigden van onnoemelijk veel moed en lef om de versperring te lijf te gaan om toch maar in Nederland te geraken.

Em. Prof. dr. Alex Vanneste

Em. Prof. dr. Alex Vanneste

De lezing gaat in op de redenen van de bouw van de elektrische versperring, het optrekken en de technische kenmerken ervan, de wijze waarop de Belgen alsnog deze levensgevaarlijke hindernis omzeilden – maar ook op de talrijke slachtoffers die vielen onder het Duitse vuur en de roekelozen die de dodende kracht van de toen nog nauwelijks gekende elektriciteit onderschatten. Levensechte en boeiende avonturen, waarbij de werkelijkheid de fictie overtreft…

Deze unieke voordracht vindt plaats in het O.L.V.-centrum te Halle op dinsdag 4 maart 2014 om 20 uur.

Leden K.G.O.K.H. en Davidsfonds betalen 5 Euro, niet-leden 7 Euro.