Lembeek tijdens de “Groote Oorlog”

Lembeekse soldaten in het interneringskamp van Zeist in 1914

Lembeekse soldaten in het interneringskamp van Zeist in 1914

In het kader van de Nacht van de geschiedenis (georganiseerd door Davidsfonds Halle) houdt Dirk Vandenplas – Lembeeks bekendste historicus en bestuurslid van de K.G.O.K.H – een lezing met powerpointpresentatie over het reilen en zeilen in Lembeek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wie Dirk Vandenplas kent, weet dat deze voordracht de rijkdom zal hebben van een goed gemaakte documentaire.

Deze unieke presentatie gaat door in De Kring, Stevens-de Waelplein (achter de kerk), te Lembeek op dinsdag 25 maart 2014 om 20 uur. Leden Davidsfonds en K.G.O.K.H. betalen 5 Euro, niet-leden betalen 7 Euro.


Den Dodendraad – een boeiende spreekbeurt over Wereldoorlog I

De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens Wereldoorlog I

Dodendraad

Aan de Belgisch-Nederlandse grens was het van bij het begin van de Eerste Wereldoorlog bijzonder druk – veel te druk naar de zin van de bezetter.  Over de ganse lengte van de grens werden de Duitse grensbewakers vaak te grazen genomen door smokkelaars, spionnen, grensgangers, brievendragers, oorlogsvrijwilligers en andere verzetslui.  Dan maar de grote middelen inzetten, dacht de Duitse staf.

Van Knokke tot aan het Drielandenpunt werd de grens met Nederland afgesloten door een onder elektrische stroom staande versperring die, daarenboven, ook nog streng bewaakt werd door niets ontziende schildwachten die meestal niet aarzelden om te schieten op wie het waagde te dicht bij de versperring te komen.

Allerlei motieven – vaderlandsliefde, maar soms ook geldgewin – leidden er evenwel toe dat tal van landgenoten een buitengewone creativiteit aan de dag legden, meer nog, dat zij getuigden van onnoemelijk veel moed en lef om de versperring te lijf te gaan om toch maar in Nederland te geraken.

Em. Prof. dr. Alex Vanneste

Em. Prof. dr. Alex Vanneste

De lezing gaat in op de redenen van de bouw van de elektrische versperring, het optrekken en de technische kenmerken ervan, de wijze waarop de Belgen alsnog deze levensgevaarlijke hindernis omzeilden – maar ook op de talrijke slachtoffers die vielen onder het Duitse vuur en de roekelozen die de dodende kracht van de toen nog nauwelijks gekende elektriciteit onderschatten. Levensechte en boeiende avonturen, waarbij de werkelijkheid de fictie overtreft…

Deze unieke voordracht vindt plaats in het O.L.V.-centrum te Halle op dinsdag 4 maart 2014 om 20 uur.

Leden K.G.O.K.H. en Davidsfonds betalen 5 Euro, niet-leden 7 Euro.


Succesvolle Nacht van de Geschiedenis

Op dinsdag 22 maart 2011 had de Nacht van de Geschiedenis plaats, een organisatie van het Davidsfonds. De Nacht van de Geschiedenis was aan zijn 9de editie toe. Het was ook al de 9de keer dat de Davidsfondsafdeling Halle dit evenement mocht organiseren in samenwerking met de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle. Sinds enkele jaren wordt gestreefd de activiteiten van de Nacht van de Geschiedenis onder een thema te plaatsen. Zo stond de 9de Nacht volledig in het teken van “feest” en van de feestcultuur.

Voor Halle was het eigenlijk niet lang zoeken om de Nacht met het thema “feest” in te vullen. Er is geen volksfeest in onze stad dat meer mensen aantrekt en aanspreekt dan carnaval. Om het carnaval van Halle te belichten kwamen de organisatoren al vlug uit bij licentiaat Johan Vencken, die in 2005 “100 Joer Tagada. Het verhaal van Halattraction en carnaval Halle” en in 2009 zijn tweede boek “Mijn naam is Vaantjesboer” – over de geschiedenis van Reus Vaantjesboer – schreef. En Johan Vencken beantwoordde volledig aan de verwachtingen. Onder de sprekende titel “’t Es Fiest in de ‘koemme’ van ’t stad” bracht hij naast het verhaal van het Halse carnaval ook iets nieuws.Hij vertelde in een eerste deel het verhaal van de ‘Fieste van de Stieweg’.

Continue reading


Nacht van de Geschiedenis Thema “Feest”- 22 maart 2011

Op dinsdag 22 maart 2011 gaat in heel Vlaanderen opnieuw de Nacht van de Geschiedenis door in een organisatie van het Davidsfonds. Ook de afdeling Halle organiseert opnieuw een avond vol geschiedenis samen met de Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring. Johan Vencken, bestuurslid van onze Kring, is de spreker op deze editie met als titel: ” ’t Es Fiest in de koeme van ’t Stad”.

Continue reading