Onze blog als databank voor afbeeldingen en kaarten

Kasteel van Essenbeek ca. 1600Stilaan willen we deze blog ook uitbouwen tot een webstek waar u – als heemkundige of heemkundig geïnteresseerde – bestanden kan terugvinden die u kunnen helpen bij uw historische naspeuringen. Het gaat o.a. om hoogwaardige en gedetailleerde afbeeldingen en kaarten. U kan die terugvinden onder de tab “documentatie”. Onder dat rolmenu vindt u categorieën met bestanden die u rechtstreeks en in hoge resolutie op uw pc kan afladen, maar daarvoor dient u zich wel vooraf als gebruiker van deze blog te registreren. We bijten de spits af met drie interessante documenten.

Het eerste is een getrouwe kopie van de kaart van Buizingen die pastoor Frans Van der Elst tekende op 14 augustus 1772. De pastoor maakte deze kaart “om zijn recht op tienden, een belangrijk deel van zijn inkomsten, te bewijzen tegenover het kapittel van Soignies. Ze gaf niet de situatie van 1772 weer, maar vermeldde alle mogelijke gegevens uit de 15de en de 16de eeuw in verband met de oude en nieuwe pastorale tienden en novalen.” Ze vormt een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van Buizingen, maar moet kritisch benaderd worden gezien haar doel. Meer info vindt u in dit artikel: “De kaart van Buizingen getekend door Pastoor Frans van der Elst in 1772” door Guy Lernout. – In: Hallensia, jg. 36 (2014), nr. 1 (januari-maart), pp. 20-24

Het tweede document is een tot hiertoe ongepubliceerde kaart van Halle en omstreken uit 1861. Ze geeft de bezittingen in Halle weer van Prosper Louis, hertog van Arenberg, en werd opgesteld bij zijn overlijden in 1861 met het oog op de verdeling van zijn erfenis. Bron: Arenbergarchief te Edingen, afdeling erfenissen nr. 87 (doos 33/30).

Het derde document is een afbeelding van het kasteel van Essenbeek uit de Albums de Croÿ (zie afbeelding). Het (verdwenen) kasteel van Essenbeek was een waterburcht waarvan de oudste kern tot de 13de-14de eeuw teruggaat. Op het einde van de 16de eeuw bestond het kasteel uit een toren met gotisch portaal, een ophaalbrug over de omringende vijvergracht, een prinsenkamer en twee salons met slaapkamer op de verdiepingen. Daarnaast zien we een vrijstaande herenhoeve met een torentje. (Bemerk de latrine boven de vijver !) Dit schilderij werd vervaardigd door Adrien de Montigny, hofschilder van hertog Charles III de Croÿ (1570-1610). Het origineel bevindt zich in het Bildarchiv van de Oostenrijkse Nationalbibliothek. Meer info vindt u in dit artikel: “Essenbeek” door Johan Vanvolsem. – In: Hallensia, jaargang 35 (2013), nr. 4 (oktober-december), pp. 4-14.


Open wandelvoordracht in ESSENBEEK zondag 20 oktober 2013

In nr. 2013/1 publiceerde Hallensia een uitvoerige studie over “Historische nederzettingspatronen in Pajottenland en Zennevallei.” [1] Hierin kwam ons bestuurslid Marcel Franssens op het spoor van de ontstaansgeschiedenis van de meeste van onze historische woonkernen. Daarin spelen geografische en historische factoren een rol. Blijkt dat deze woonkernen niet zomaar willekeurig in het landschap verspreid liggen en tot op de dag van vandaag door deze factoren bepaald zijn.

De Kring nodigt alle belangstellenden graag uit om op zondag 20 oktober deel te nemen aan de wandelvoordracht van de auteur over dit boeiende onderwerp. Met Essenbeek als voorbeeld zullen de algemene historische nederzettingspatronen toegelicht en verduidelijkt worden.

Afspraak stipt om 14 u. 30 aan de kerk van Essenbeek. De wandeling zal tot ongeveer 17 u. duren. Een bijdrage van 2 Euro (ter ondersteuning van de Kring) zal ter plaatse geïnd worden.

Essenbeek - Zavelput

 [1] Dit Hallensianummer is nu al volledig uitgeput. Een downloadbare versie in PDF-formaat zal binnenkort op deze website beschikbaar zijn.