Hallensia 2013/04 verschijnt weldra

Binnenkort rolt het decembernummer van Hallensia van de pers. Hier alvast een voorsmaakje

(klik op de foto voor meer detail):

Kaft 2013-04

INHOUD

Voorwoord ……………………………………………………………………………………. Kaft 2

Een nieuwe bestuursploeg met nieuwe plannen ……………………………….. 1

Essenbeek……………………………………………………………………………………… 4

Het Oud-Jezuïetencollege bijna een halve eeuw gerestaureerd …………… 15

Isabelle – Gavotte: een boeiend verhaal rond een muziekpartituur ……… 21

(H)allerleitjes …………………………………………………………………………………. 26

Lembeekse bijnamen ……………………………………………………………………… 38

Collectie Jean Vignier ……………………………………………………………………… Kaft 3


Het nieuwe nummer van Hallensia is uit !

We kunnen u weer een bijzonder interessant en gevarieerd nummer van Hallensia aanbieden. Het eerste artikel “De langzame weg naar gemeentelijke democratie. De uitbreiding van het kiesrecht en de weerslag ervan op de gemeenteraadsverkiezingen te Halle van 1830 tot 2012.” sluit naadloos aan bij het boek “Politiek Halle 1830 – 2012 waarmee ons bestuurslid Guy Lernout een boeiend, leerrijk en handig overzicht aanreikt van 182 jaar politiek leven in Halle. Als een volleerd historicus – wat hij reeds herhaaldelijk bewees te zijn- beschrijft Guy niet alleen de Halse burgemeesters en politiekers, hun families en diens onderlinge relaties. Hij geeft ons ook inzicht in de historische ontwikkeling van de verkiezingen en de vernederlandsing van het Halse bestuur in de 19de en 20ste eeuw. Dit boek voorbeeldig vormgegeven door ons lid en lay-outman John Gheysels is een ‘must’ voor eenieder die geïnte-resseerd is in de politieke evolutie van onze stad. (Zie (H)alse Boekweit.)

Met het tweede artikel over “Consciences Halse vriend..” spit Peter François, ons lid en dienstdoend conservator van Het Zuidwestbrabants Museum met de hem gekende accuratesse een minder gekend aspect van ons Halse verleden uit. Het levensverhaal van ons lid Arthur Maillard en vooral zijn belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog is boeiend en werpt een verhelderend licht op hoe men toen moest overleven. In “Eeuwen cartografische schoonheid omringen Halle” biedt ondervoorzitter Johan Vanvolsem ons eens te meer his-torische prachtkaarten aan, waarop onze stad afgebeeld wordt. Verder zijn er : de vervolgrubriek over “Lembeekse bijnamen”, (H)allerleitjes met “Het Halle van Picardië. Notre-Dame de Liesse.” en “Een leven in dienst van de Pharmacie Centrale de Belgique”, (H)alse Boekweit met inclusief de aankondiging van een expo en daarbij horend boek van ons lid Jean-Pierre Laus : “Van ‘La Nature’ tot Witte Neger”.
En dit nummer sluit tenslotte af met  “Een foto uit de oude schoendoos” en “Halle toen en nu”, onze fotomontage over de evolutie van de Halse binnenstad.
Voor elk wat wils dus. Bijgevolg wensen we u veel leesgenot.


Het juninummer van Hallensia is verschenen

Voorkant Hallensia 2012-02

In het nieuwste nummer van Hallensia vindt u weer een bonte waaier aan artikels:

– de benoeming van Charles Nerinckx tot burgemeester in 1907 (door Guy Lernout)

– de Pharmacie Centrale de Belgique in 1912 (door Raymond Clement)

– Halle was vroeger anders (door Tuur Maillard)

– Lembeekse bijnamen (door George De Vos)

En verder: Halse dialecten, Sintje-Rouwkesfieste, Mercator en Halle, een vliegtuigcrash in Hondzocht, Emile Houssiau, het kinderpreventorium ‘Lucie Lambert’ en nog wat kinjerozjeraa.

Als het weer blijft verder kwakkelen, weet u alleszins wat te lezen deze zomer. Anders ook.


Hallensia nr 3/2011 is uit !

De kaft van Hallensia 3 / 2011

Het nieuwe nummer van Hallensia is van de persen gerold en het mag er wezen. Het is een gevarieerd nummer geworden over het oude Halle. Je leest er over de unieke Middeleeuwse kunstwerken, families, café’s, het dialect. Of hoe het vroeger Europees gekend was en toen nog toneel wilde spelen. Het nieuwe nummer is geïllustreerd met tal van oude foto’s.