Gloednieuwe publicatie over de politieke geschiedenis van Halle

Ons bestuurslid Guy Lernout verdiepte zich vele maanden in de politieke geschiedenis van Halle. Het resultaat verschijnt eind augustus in een fraai uitgegeven boek.

Het is een boeiend, leerrijk en handig overzicht geworden van 180 jaar politiek leven in Halle.

Daarnaast geeft hij vele figuren die de Halse politiek in de 19de eeuw kleurden, een gezicht via hun familie, hun gezin en hun beroep. Zij waren uiteraard meer dan alleen ‘politiekers’. De netwerken en de machtsrelaties van de Halse elite in die 19de eeuw worden toegelicht.

In een derde deel beschrijft de auteur nog een andere historische ontwikkeling die op gang kwam in het laatste kwart van de 19de eeuw en zich in de eerste helft van de 20ste eeuw voor een groot stuk voltrok, namelijk de vernederlandsing van het bestuur te Halle.

De voorintekenprijs is ook de definitieve prijs en bedraagt 15 EURO, over te schrijven op rekening BE 22 9792 1528 6047 van Guy Lernout, Kornijkveld 3, 1501 Buizingen met vermelding Publicatie “Politiek Halle 1830-2012”.

Vanaf 10 september 2012 zal het boek ter beschikking zijn in het toerismekantoor op de Grote Markt te Halle.