In memoriam Zeger Desmet

 

Zeger ten voeten uit, zoals we hem zullen blijven herinneren: als ervaren gids die anderen op sleeptouw naam in zijn geliefde Halle.

Zeger ten voeten uit, zoals we hem zullen blijven herinneren: als ervaren gids die anderen op sleeptouw nam in zijn geliefde Halle.

Zeger, jij was een vriend en een bedachtzaam medewerker.

In het bestuur van onze Geschied- en Oudheidkundige Kring zullen wij je dankbaar blijven herinneren zoals wij je hebben ervaren tijdens je jarenlange inzet voor onze Kring en voor ons en jouw dierbare Halle.

Dank je, Zeger, voor je talrijke artikels in ons tijdschrift Hallensia. Verscheidene ervan zijn trouwens referentiewerken geworden voor de Halse geschiedschrijving, zoals o.a. jouw studie over het Stevenisme in onze streek en VII Poorten en 7 Pleinen, een onmisbare wandelgids voor alle Hallenaren en anderen die het historische Halle willen ontdekken.

Dank je, Zeger, voor je alerte aandacht en bekommernis voor het Halse bouwkundige erfgoed. Tijdens je dagelijkse wandeling in onze stad hield je het nauwlettend in de gaten, om het te beschermen tegen onbezonnen afbraak.

Dank je Zeger, begaafde stadsgids die generaties toeristen en Hallenaren het waardevolle bouwkundige erfgoed en de historische betekenis van onze stad leerde kennen op een boeiende en taalvaardige wijze.

En er is nog zoveel meer, zoals de ordening van het parochiearchief, je inzet voor het Gregoriaans…

Kortom, Zeger, al wie bekommerd is om het bewaren van ons Halse culturele erfgoed is jou, samen met onze Kring, dankbaar.

Jou, Zeger, en eveneens je echtgenote en zonen, die jou steunden in jouw onvermoeibare ijver, danken wij van harte.

Vriend Zeger, jij verdient het te rusten in vrede.

Raymond Clement, erevoorzitter