Historische wandeling in Breedhout op zondag 22 oktober

Vaak staat de Halse binnenstad met zijn basiliek, zijn stadhuis en zijn historisch centrum centraal. Dat is minder het geval met het landelijke Breedhout. Is Breedhout historisch wel interessant ? Vast en zeker ! De Frankische kolonisatie heeft er duidelijker zijn sporen nagelaten in het relatief weinig aangetaste landschap en bewoningspatroon. In wezen had je er een vrij kleine dorpskern met dries omgeven door de grote hofkernen van Budingen, Wedem, Vlieringen, Scheyssingen en het (gedeeltelijk op Pepingen gelegen) Manebroek. Mogelijk zijn er zelfs sporen van het pre-Romeinse wegennet.

Op onze wandeling verkennen we de dorpskern, het domein van Budingen en Manebroek en de boerderij van Wedem. Zelfs de kerk heeft historisch interessante aanknopingspunten en belangwekkende objecten of elementen en is niet zonder meer een neogotische dorpskerk zoals we er zoveel aantreffen in Pajottenland en Zennevallei. Het is ook eerder uitzonderlijk dat we toegang krijgen tot het privé-domein van de burggraaf de Jonghe d’Ardoye en (gedeeltelijk) tot het domein van Manebroek.

Trek je wandelschoenen aan en kom mee op verkenningstocht. Iedereen is welkom: jij, je gezin, je familie, je vrienden, je buren en kennissen !

Wandeling Breedhout

Vertrekuur: 13.30 u. stipt

Plaats van samenkomst: Heilig-Hartkerk, Lenniksesteenweg, 1500 Halle

Bijdrage in de onkosten: geen

Organisatie: Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring i.s.m. Zenne & Zoniën

Gids: André Vancutsem

Afstand: 6,2 km

Traject: H.-Hartkerk – Lenniksesteenweg – Domein Budingen – Brabantse baan – Wedemstraat (kasteelhoeve Wedem) – Wedemstraat (linkersplitsing) – Steenweg naar Sint-Pieters-Leeuw – Termeeren – landwegen rond het domein Manebroek (knooppunten 321 – 320 – 318 – 317 -74) langs akkers, weiden en het natuurgebied Engelandbos – Smisstraat – Rubenslaan – H.-Hartkerk


De Duitschlanders zijn er bijna ! (“Les Allemagnes sont presque là !”)

Sinds juni 2014 is de Werkgroep Wereldoorlog I druk bezig geweest met de voorbereiding van de tentoonstelling “Les Allemagnes sont là!” – Halle tijdens de Eerste Wereldoorlog, die op 29 januari feestelijk geopend wordt. Aanvankelijk was er een vergadering om de paar maanden. Er werd nagedacht over het verhaal dat men wou vertellen, welke elementen dat moest bevatten, en welke archiefstukken en voorwerpen dat verhaal konden illustreren. Die documenten en objecten moesten geïnventariseerd, getraceerd, gekopieerd of ontleend, en becommentarieerd worden. Tenslotte moest de tentoonstelling vorm krijgen in een duidelijke en aantrekkelijke opstelling. Het afgelopen jaar kwamen de leden van de werkgroep dan ook geregeld samen, de laatste maanden bijna wekelijks, en de laatste week zelfs dagelijks, om alles bij elkaar te brengen en de tentoonstelling op te bouwen. Vandaag en morgen wordt er de laatste hand aan gelegd.

De tentoonstelling nadert zijn voltooiing

De tentoonstelling nadert zijn voltooiing.

Het is een mooie en boeiende tentoonstelling geworden, die het resultaat is van een nauwe samenwerking tussen de KGOKH en den AST en die mede mogelijk gemaakt werd dankzij de steun van de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei. Ik wil alvast de leden van de werkgroep zeer hartelijk bedanken voor hun onverdroten inzet de voorbije twee jaar. Bedankt André, Annelies, Dirk, Guy, Peter, Rudolf en Vic ! Bedankt ook aan de vele bruikleengevers – particulieren én instellingen – die voorwerpen en archiefstukken voor de tentoonstelling ter beschikking gesteld hebben.

De kernleden van de Werkgroep Wereldoorlog I (v.l.n.r.): Dirk Vandenplas, Peter François, Guy Lernout, André Vancutsem en Annelies De Laender

De kernleden van de Werkgroep Wereldoorlog I (v.l.n.r.): Dirk Vandenplas, Peter François, Guy Lernout, André Vancutsem en Annelies De Laender

“Les Allemagnes sont là!” gaat door in de Oude Post van 30 januari tot 28 februari en kan gratis bezocht worden op donderdagen van 10 tot 12 uur en op zaterdagen en zondagen van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Wie zich alvast wat wil inlezen kan in het afrolmenu onder het tabblad “Documentatie”, submenu “Oorlogsdocumentatie”, een nieuw opgeladen getuigenverslag lezen: “Het avontuurlijk Leven van een Vrijschutter”, het verhaal achter “De Vrijschutter”, het sluikblad tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog van Jan-Niklaas Devillé (schrijver) en diens jongere broer Guillaume (drukker).

Veel leesgenot en tot weerziens op de tentoonstelling !

Jurgen Vandebotermet, voorzitter


Uitnodiging lezing: Wie heeft Lahaut vermoord?

Julien Lahaut hoofd” “Zeer sympathiek, die processie hier,” vond hulppastoor Rik Devillé. Het was de zomer van 1974. Ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van hun parochie beeldden inwoners van Essenbeek oude beroepen en klederdrachten uit. Devillé zag herders, boerenmeiden en scharenslijpers. “En plots, middenin de optocht, een jagersfiguur,” weet hij nog. “Deze man droeg witte handschoenen en hield een pistool vast. En iedereen moest lachen. Ik vroeg aan de mensen rond mij: wat voor beroep beeldt hij uit? Er kwamen cryptische antwoorden. Er werd met me gelachen. Ik was dan ook nieuw in dat dorp. Pas achteraf is het me verteld: daar liep de moordenaar van Julien Lahaut.”

De Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle en het Davidsfonds van Halle nodigen u uit op een boeiende lezing in het kader van de Nacht van de Geschiedenis: “Wie heeft Lahaut vermoord?” door Prof. Dr. Emmanuel Gerard.

Monument Julien Lahaut in Seraing

Emmanuel Gerard is historicus en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Van 2003 tot 2010 was hij decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Hij onderwijst in de hedendaagse geschiedenis en publiceerde over het interbellum, de relatie religie-maatschappij, parlementaire geschiedenis, de monarchie en de dekolonisatie van Congo. Sinds 2011 leidt Emmanuel Gerard het onderzoeksproject naar de moord op Julien Lahaut in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen SOMA (Studie- en Documentatie­centrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij) en de KU Leuven.

Cover boekOp 11 augustus 1950 wordt de eedaflegging van Koning Boudewijn door communisten verstoord met de beruchte kreet “Vive la République”. Een week later wordt de populaire communistische partijleider, Julien Lahaut, voor zijn deur neergeschoten. Het is de belangrijkste politieke moord in de Belgische geschiedenis, maar ze wordt nooit opgehelderd.

In zijn lezing werpt Professor Emmanuel Gerard een kritische blik op het gerechtelijk onderzoek en gaat op zoek naar nieuwe sporen. Voor Hallenaren is het daarbij zeer de vraag of de in vroegere publicaties al genoemde “Adolphe” (schuilnaam) uit Halle met de moord iets te maken heeft gehad. Of waren het andere Hallenaren die bij de moord betrokken waren?

Deze unieke lezing vindt plaats in het O.L.V.-Centrum te Halle op dinsdag 24 maart 2015 om 20 uur. Leden K.G.O.K.H. en Davidsfonds betalen 5 Euro, niet-leden 8 Euro.


Witte Sint en Zwarte Piet: traditie of racisme?

Op vrijdag 5 december 2014 om 20.00 uur organiseren de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Halle en het Davidsfonds van Halle organiseren een interessante lezing met een boeiende powerpointpresentatie in de Oude Post, Kardinaal Cardijnstraat z/n, 1500 Halle.

Groetjes van Krampus

Groetjes van Krampus

Op “het avondje van Sinterklaas” neemt Stef Van den Eynde, vergelijkende godsdienstwetenschapper en onstuitbaar spraakwater, ons mee op een fantastische ontdekkingstocht terug in de tijd, op zoek naar de oorsprong van de Sinterklaasgebruiken. Onderweg zien we hoe die gebruiken zich aan de veranderende tijden en gewoonten aanpassen en hoe ze in grote mate verrijkt worden door de vitale volkscultuur.  Blijft de figuur van de Sint doorheen de eeuwen vrij constant, die van zijn begeleider verandert steeds weer van gedaante en hier en daar ontstaan er zelfs mengvormen tussen beiden. Op het einde van deze avontuurlijke reis krijgen we een duidelijk antwoord op de prangende vraag: “Hoe zwart is Piet ?”.

Na de pauze (waarin u alvast de keel kan smeren), gaan we met de spreker in dialoog over de al dan niet racistische verhouding tussen de blanke goedheilige man en zijn zwarte, angst inboezemende en bestraffende knecht en wisselen we van gedachte over rol, uiterlijk en betekenis van (Zwarte) Piet in de 21ste eeuw.

Deze avond wordt warm aanbevolen aan iedereen die geïnteresseerd is in volkscultuur en mentaliteitsgeschiedenis, aan elkeen die zich bekommert om een respectvolle en inclusieve samenleving, aan elke ouder met kinderen die nog in Sinterklaas geloven, aan eenieder die verknocht is aan het Sinterklaasfeest of daarentegen het uiterlijk en de ondergeschikte rol van Zwarte Piet als kwetsend ervaart, en tenslotte aan alle curieuzeneuzen die van straffe verhalen houden en zich nog jong van hart voelen. Inkom:

  • kinderen -18: gratis
  • houders van een kom!pas: 2 Euro
  • leden KGOKH en Davidsfonds: 5 Euro
  • niet-leden: 8 Euro

Niet-leden die zich op deze avond lid maken van de Geschied- en Oudheidkundige Kring mogen gratis naar binnen !


Lembeek tijdens de “Groote Oorlog”

Lembeekse soldaten in het interneringskamp van Zeist in 1914

Lembeekse soldaten in het interneringskamp van Zeist in 1914

In het kader van de Nacht van de geschiedenis (georganiseerd door Davidsfonds Halle) houdt Dirk Vandenplas – Lembeeks bekendste historicus en bestuurslid van de K.G.O.K.H – een lezing met powerpointpresentatie over het reilen en zeilen in Lembeek tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wie Dirk Vandenplas kent, weet dat deze voordracht de rijkdom zal hebben van een goed gemaakte documentaire.

Deze unieke presentatie gaat door in De Kring, Stevens-de Waelplein (achter de kerk), te Lembeek op dinsdag 25 maart 2014 om 20 uur. Leden Davidsfonds en K.G.O.K.H. betalen 5 Euro, niet-leden betalen 7 Euro.