De nieuwe bestuursploeg

Op de Algemene Vergadering van 4 juni 2013 verkoos de Kring een nieuwe raad van bestuur. Die ziet er als volgt uit:  Jurgen Vandebotermet (voorzitter), Johan Vanvolsem (ondervoorzitter), André Vancutsem (secretaris), Jean-Claude Vanderpoorten (penningmeester), Raymond Clement (erevoorzitter), Jurge Cornelis, Guy Debognies, Marcel Franssens, Christian Lerinckx, Guy Lernout, Hans Lories, Vic Lories, Christa Petit, Christian Reumont, Ghislain Stas, Dirk Vandenplas en Rudolf Verleyen. Het adviescomité is als volgt samengesteld: René Borremans, Zeger Desmet, Jan Erkelbout, Victor Ghysels, Ghislain Sablon, Herman Vandormael en Johan Vencken. De redactieraad bestaat uit: Raymond Clement (hoofdredacteur), John Gheysels (lay-out), Guy Lernout, Jurgen Vandebotermet, Dirk Vandenplas en Johan Vanvolsem.

Drie personen – Zeger Desmet, Ghislain Sablon en Johan Vencken – hebben dus de bestuursploeg verlaten, maar zullen de Kring verder laten profiteren van hun expertise vanuit het adviescomité. Het ganse bestuur dankt hen zeer voor hun jarenlange inzet voor de Kring. In het adviescomité krijgen zij het gezelschap van Jan Erkelbout (inspecteur van het Kadaster bij FOD Financiën en bestuurslid van Familiekunde Vlaanderen regio Dilbeek).

Vijf nieuwe leden zijn tot het bestuur toegetreden: Jurge Cornelis, Guy Debognies, Christian Lerinckx, Hans Lories en Jean-Claude Vanderpoorten (als nieuwe penningmeester). Wij heten hen van harte welkom in onze ploeg.

Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard naar onze erevoorzitter, Raymond Clement. Sinds 1984, toen hij het voorzitterschap van Gaston Renson overnam, heeft hij de Kring continu met grote inzet en aanstekelijk enthousiasme geleid, waardoor we konden uitgroeien tot een bloeiende en gezaghebbende vereniging die in het erfgoedlandschap van Zuidwest-Brabant niet meer weg te denken valt. Zijn geesteskind Hallensia, dat hij in 1979 oprichtte, is de afgelopen 35 jaar uitgegroeid tot een geschiedkundig tijdschrift dat in de heemkundige wereld, zowel qua inhoud als qua vorm, ronduit toonaangevend mag genoemd worden. De Kring is bijgevolg zeer blij, dat Raymond ook in de toekomst de bezielende kracht zal blijven achter ons kwartaalschrift.

Staand en van links naar rechts: Jean-Claude Vanderpoorten, Jurge Cornelis, Hans Lories, Ghislain Stas, Ghislain Sablon, Jurgen Vandebotermet, Johan Vencken, Dirk Vandenplas, Christian Reumont, Marcel Franssens, Guy Lernout, André Vancutsem, Vic Lories, Christian Lerinckx en Rudolf Verleyen. Zittend en van links naar rechts: Raymond Clement en Johan Vanvolsem