Restauratie Actua afl. 13

Marcel Franssens van de “Vrienden van de Basiliek” en bestuurslid van de Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring volgt de restauratie van de Sint-Martinusbasiliek op de voet. In aflevering 13 van Restauratie Actua geeft hij een nieuwe stand van zaken. Je vindt de nieuwsbrief via deze link {filelink=3} . Verspreiding is aanbevolen !

Wil je meer informatie over de Vrienden van de Basiliek ? Download hier hun folder: {filelink=2}


Schilderij uit de basiliek gedeeltelijk toegekend aan Rubens

Begin februari 2008 kwamen twee restaurateurs van de Anderlechtse academie een bezoek brengen aan de reserve van de mirakelschilderijen die nog moesten gerestaureerd worden. In één van de kelders van de basiliek werd toen een eiken paneeltje ontdekt dat wel eens uit het atelier van Rubens zou kunnen komen. Momenteel is men volop bezig met de restauratie van dit kunstwerk.

Continue reading