“Halle in de Tweede Wereldoorlog”

Voorplat Verhandeling Fierens

 

In december rolt er een nieuw boek van de persen: Halle in de Tweede Wereldoorlog, een studie van historicus Bruno Fierens. In tien boeiende hoofdstukken (vooroorlogse politiek, oorlogshandelingen, bezetting, nieuwe machthebbers, dagelijks leven, collaboratie en verzet, economisch leven, bevrijding, repressie en naoorlogse politiek) onderzoekt de auteur minutieus de invloed van de bezetting op het leven in Halle tijdens de Tweede Wereldoorlog en de directe gevolgen daarvan. Nooit eerder werd zo uitvoerig (in ca. 250 pagina’s, met ca. 100 foto’s en illustraties) en veelomvattend, en op basis van zulk grondig bronnenonderzoek, over deze vreselijke periode in de Halse geschiedenis geschreven. Wie wil weten hoe zijn/haar ouders en grootouders die moeilijke oorlogsjaren beleefden, moet deze studie lezen !

Omwille van de grote belangstelling, willen we zoveel mogelijk geïnteresseerden de kans geven dit interessante boek in huis te halen. Daarom wordt de periode van voorintekening aan verminderd tarief met 14 dagen verlengd: wie op deze publicatie intekent vóór 1 december 2017, kan ze aankopen aan introductieprijs. Daartoe stort u vóór die datum 20 EUR op onze rekening: BE64 0010 9717 2252 (25 EUR als ze moet opgestuurd worden). Vanaf 1 december kan u het boek enkel nog aankopen (zolang de beperkte voorraad strekt) tegen de normale verkoopprijs van 25 EUR (+ 5 EUR verzendingskosten indien nodig). Mis deze kans dus niet ! Bovendien maakt u door vooruit te betalen het drukken van dit omvangrijke boek mogelijk. De bezorging ervan zal plaatsvinden in de tweede helft van december. U ontvangt te gepasten tijde nog een bericht over waar en wanneer u het bestelde boek kan afhalen.

Bestel dit ideale kerstcadeau nu ! De oplage wordt strikt beperkt, dus op is op.


Nieuw Hallensianummer “Lembeek tijdens de Eerste Wereldoorlog”

SpeciaalVorige week rolde de nieuwe Hallensia van de drukpersen. Zoals aangekondigd, werd het een themanummer met als titel “Lembeek tijdens de Eerste Wereldoorlog” van de hand van Dirk Vandenplas.

In een eerste deel wordt de toestand in Lembeek tijdens de Eerste Wereldoorlog beschreven. Daarbij komen thema’s als de aankomst van de Duitse troepen in Lembeek op 21 augustus 1914, de bezetting, opeisingen, soepbedeling en hulpcomité, het verenigingsleven tijdens de oorlog, vluchtelingen en noodgeld aan bod.

Ook de Lembeekse gemobiliseerde soldaten komen aan bod. In augustus 1914 werden bijna 200 Lembekenaren onder de wapens geroepen. Hun oorlogservaringen worden gegroepeerd rond een aantal thema’s : de militairen die in Nederland werden geïnterneerd, die krijgsgevangen werden gemaakt en die  gewond raakten. Ook minder evidente thema’s zoals soldaten die tijdens de oorlog in aanraking kwamen met het militaire gerecht worden behandeld. Zeventien Lembekenaren sneuvelden tijdens de oorlog en uiteraard ontbreken zij niet in deze publicatie.

Voor deze publicatie werd een beroep gedaan op de gegevens die René Dejonghe in 1964 – n.a.v. de 50ste verjaardag van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog – bij elkaar bracht. Hij ging op zoek naar de nog in leven zijnde oudstrijders, interviewde ze en bracht een grote verzameling foto’s, documenten en voorwerpen bij elkaar. Deze gegevens werden aangevuld met eigen opzoekingswerk in diverse archiefinstellingen, dat ook nog heel wat nieuw en interessant materiaal opleverde. In de Provinciale Bibliotheek Tolhuis in Brugge werden ondermeer de verloren gewaande oorlogsdagboeken van Lembekenaar Leon Martel teruggevonden. Deze oorlogsdagboeken geven een indringende kijk op het frontleven want Leon was een scherp observator met een uitstekende pen. Hij beschrijft ondermeer hoe hij op 11 maart 1916 in een voorpost getroffen werd door een Duitse kogel die zijn helm op twee plaatsen doorboorde. Als bij wonder hield hij er enkel maar een schrammetje aan over. Leon onderhield ook een boeiende briefwisseling met de in Brazilië wonende Suzanna de Figueredo. Uniek zijn zeker de tekeningen waarmee Leon zijn dagboeken illustreerde en waarvan een ruime selectie in het nieuwe Hallensianummer zijn opgenomen.

In een laatste hoofdstuk wordt tenslotte dieper ingegaan hoe in Lembeek de Eerste Wereldoorlog werd herdacht.

Het is een extra dik nummer van 88 p. geworden en telt 160 illustraties waarvan de meeste nooit eerder gepubliceerd werden. In een bijlage kan men de lijst vinden met de namen van alle gemobiliseerde Lembeekse soldaten.


Website geactualiseerd en uitgebreid

Beste bezoeker,

U had het misschien al gemerkt: de voorbije twee maanden werkte de website niet helemaal naar behoren. Ten gevolge van het uitvoeren van een aanbevolen update van onze software is er behoorlijk wat in de soep gedraaid. Functies als registreren, in- en uitloggen, een contactformulier versturen… waren weggevallen of werkten niet of slechts ten dele omdat de plug-ins niet langer compatibel bleken. Omdat de koppelingen naar onze mediabibliotheek of de mediabestanden zelf op onverklaarbare wijze verdwenen waren, kon er evenmin nog iets van onze documentatie gedownload worden. En tot slot bleken de koppelingen naar externe websites verouderd te zijn.

computercrashNa veel zwoegen en zuchten (en occasioneel gevloek) werkt alles nu weer naar behoren. Bovendien hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om alle informatie te actualiseren en de rubrieken publicaties en documentatie uit te breiden. Er staan meer kaarten en plannen op, de Halse bibliografie van Guy Lernout werd opgeladen, en er is een nieuwe categorie met zeer interessante studies over de stadswording bijgekomen. De sectie met Restauratie-actua is weggevallen omdat de restauratie van de basiliek weldra zijn voltooiing nadert en er twee wetenschappelijke monografieën zullen verschijnen over de architectuur en de restauratie van de Sint-Martinuskerk, waarin alles in nog groter detail besproken wordt. Voor de nieuwsgierige aagjes is er een rubriek interne keuken, waarin jullie nu ook een “wie doet wat ?” kunnen vinden: een overzicht van de verschillende werkgroepen binnen de K.G.O.K.H. en de bestuursleden, de leden van het adviescomité en de externen die daarin actief zijn. Registreren en in- en uitloggen doet u voortaan via het tabblad uiterst rechts in de menubalk.

Kom alleszins nu en dan terug om een kijkje te nemen, want geregeld zullen we nieuwe documentatie opladen die interessant kan zijn voor uw geschiedkundige naspeuringen over Halle en zijn deelgemeenten.


Hallensia 2013/04 verschijnt weldra

Binnenkort rolt het decembernummer van Hallensia van de pers. Hier alvast een voorsmaakje

(klik op de foto voor meer detail):

Kaft 2013-04

INHOUD

Voorwoord ……………………………………………………………………………………. Kaft 2

Een nieuwe bestuursploeg met nieuwe plannen ……………………………….. 1

Essenbeek……………………………………………………………………………………… 4

Het Oud-Jezuïetencollege bijna een halve eeuw gerestaureerd …………… 15

Isabelle – Gavotte: een boeiend verhaal rond een muziekpartituur ……… 21

(H)allerleitjes …………………………………………………………………………………. 26

Lembeekse bijnamen ……………………………………………………………………… 38

Collectie Jean Vignier ……………………………………………………………………… Kaft 3


Het herfstnummer van Hallensia is uit !

Vorige week rolde het nieuwste nummer van Hallensia (2013/03) van de persen. Wie het intussen nog niet in de bus heeft gekregen, mag het eerstdaags op de deurmat verwachten. Het is opnieuw een gevarieerd nummer geworden, met tal van boeiende bijdragen. Zie hier een overzicht van de inhoud:

 • Hallensia 2013/03Leo Secundus’ tweede bezoek aan Halle
 • Een ongewoon resident van Essenbeek
 • Nog over het mirakelschilderij van 1770
 • Spaanse Zwarte Madonna’s
 • Wat schreef  ‘De Brusseleir’ over het mirakelschilderij?
 • Woonproject ‘t Goudkasteeltje
 • Het kasteel op de Hain-Braine
 • Nederhem straatnaamgeving
 • Halle in een zeldzame atlas
 • Dichter Michel van der Plas
 • De levensloop van een oude woning
 • Error in Lexicon en rechtzetting in catalogus
 • Late strafbedevaart naar Halle
 • Expo Paterskerk
 • Uitstap van de Kring
 • Foto’s uit de oude (schoen)doos

Bent u nog geen lid van de Kring en wil u graag kennis maken met ons kwartaalschrift? Dat kan door betaling van € 25,00 op onze rekening (IBAN BE64001097172252 en BIC GEBABEBB). Een abonnement loopt altijd van januari tot december. Wie zich nu lid maakt ontvangt dus nog de vier nummers van 2013.