Ontstaan en ontwikkeling van de stad

Hier vindt u belangrijke studies over het ontstaan van Halle als nederzetting en zijn ontwikkeling tot stad. Deze studies zijn fundamenteel voor wie de geschiedenis van Halle bestudeert. Het gedeelde perspectief van deze bijdragen is het belang van de plaatselijke geografie.

1) “Historische nederzettingspatronen in Pajottenland en Zennevallei” door Marcel Franssens. (Verschenen in Hallensia, jg. 35 (2013), nr. 1, p. 1-21.)

In dit artikel brengt Marcel Franssens ons op het spoor van de ontstaansgeschiedenis van de meeste van onze historische woonkernen. Daarin spelen geografische en historische factoren een rol. Blijkt dat deze woonkernen niet zomaar willekeurig in het landschap verspreid liggen en tot op de dag van vandaag door deze factoren bepaald zijn

Klik hier om het te downloaden

2) “Ontstaan en ontwikkeling van de stad Halle” door Marcel Franssens. (Verschenen in Eigen Schoon en De Brabander, jg. 97 (2014), p. 447-494

Klik hier om het te downloaden

3) Typologie van wegen met erfgoedwaarde inclusief methodologie voor waardering van erfgoedwaarden, een studie door Bram Vannieuwenhuyze (Caldenberga – KU Leuven) en Hanne Van Herck (Trage Wegen v.z.w.) in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed. – Gent, 2014.

Dit is het eindrapport van een studieopdracht over de erfgoedwaarden van het historische wegennet in Vlaanderen. Hieronder hebben we de hoofdstukken geplaatst die over Halle handelen, alsook de literatuurlijst, twee thesauri en het bronnenoverzicht. Andere plaatsen die in de studie aan bod komen zijn Hoogstraten, het Mijnwerkerspad in Zottegem en Brakel, en Voeren.

Het volledige rapport is te consulteren via de bibliotheek van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er zal ook nog een artikel verschijnen in het tijdschrift Monumenten en Landschappen.

– Eindrapport: Klik hier om het te downloaden

– Bijlage 1: Literatuurlijst: Klik hier om het te downloaden

– Bijlage 2: Thesaurus wegtypes: Klik hier om het te downloaden

– Bijlage 3: Getrapte thesaurus wegtypes: Klik hier om het te downloaden

– Bijlage 4: Bronnenoverzicht: Klik hier om het te downloaden

– Bijlage 7.1: Halle – historisch overzicht: Klik hier om het te downloaden

– Bijlage 7.2: Halle – rapport typologie: Klik hier om het te downloaden

– Bijlage 7.3: Halle – rapport waardering: Klik hier om het te downloaden

– Bijlage 7.4: Halle – kaart studiegebied: Klik hier om het te downloaden


Geef een reactie